Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

Vi välkomnar Maskrosbarn och jagvillhabostad.nu som nya medlemmar i Göteborgs Föreningscenter. Det innebär att vi har 75 medlemsorganisationer i vår paraplyorganisation. Tillsammans stärker vi civilsamhället i Göteborg! 

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för de 500 000 barn i Sverige med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Läs mer om de på deras hemsida.

jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska förbund för unga. Hos de får du som är mellan 16-30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. De erbjuder utbildningar och stöd till unga och driver våra frågor som en aktiv röst i bostadsdebatten. Läs mer om de på deras hemsida.

Som medlem i Göteborgs Föreningscenter ingår du i ett nätverk med en stor mängd organisationer och föreningar som alla jobbar inom frivilligt socialt arbete. Tillsammans breddar vi vår kunskap,  möjliggör nya samarbeten och blir starkare.

Göteborgs föreningscenter är ett utvecklingscentrum för civilsamhället och bjuder varje år in sina medlemmar till olika träffar, workshops, möten och möjligheter till samarbeten. Vi kan även stöd till enskilda medlemsorganisationer i föreningsfrågor och vara bollplank i det mesta. Vi stöttar våra medlemmar i det de behöver och är aldrig mer än ett samtal eller mejl bort.

Vill din organisation också bli medlemmar i Göteborgs Föreningscenter?
Här hittar du mer information vilka vi är idag och hur ni ansöker om medlemskap.

Vill du veta mer om vad vi har på gång 2024? Tveka inte att kontakta verksamhetschef Anna Lindeborg, anna@gfc.se eller ring 073-849 90 96

Aktuellt

  • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

  • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

  • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

  • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

  • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

  • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024

  • Fyra nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Ny guide om förutsättningarna för ungas engagemang

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?