Om GFC

Göteborgs FöreningsCenter- GFC är en paraplyorganisation som drivs utan vinstintresse och är religiöst och partipolitiskt obundet. GFCs syfte är att vara ett utvecklingscentrum och en mötesplats för civilsamhällets organisationer och enskilda som vill engagera sig. Med vårt gemensamma arbete bidrar vi till ökad demokrati, gemenskap och social tillit.

GFC har 80 medlemsorganisationer och fokuserar främst på att stödja små och nybildade föreningar med små resurser, medan de större medlemsorganisationerna bidrar med sin kompetens och kunskap. Som medlem i Göteborgs föreningscenter får er förening, förutom de medlemsförmåner som erbjuds också en plattform och möjlighet att verka i ett större socialt och demokratiskt sammanhang.

  • GFC’s roll är att leda och utveckla det frivilliga sociala arbetet genom bland annat:
  • Att stödja nya initiativ inom frivilligområdet.
  • Att medverka i och anordna utbildningar tillsammans med övriga inom civilsamhällets organisationer, offentlig sektor samt universitet/högskolor.
  • Att vara opinionsbildande, påverka politiker och tjänstemän för att skapa bättre förutsättningar för en god samhällsutveckling.
  • Att företräda föreningar i olika partnerskap, t.ex. Göteborgsregionens Sociala Ekonomi, Rådet för social ekonomi i Västra Götalandsregionen och Forum för samverkan.