Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

Göteborgs Föreningscenter har bildat ett partnerskap med Frihamnsdagarna och har genom detta fått ett förmånligt pris att erbjuda föreningar för deltagande på Frihamnsdagarna. Mer om vad Frihamnsdagarna är kan ni läsa här.

Vårt syfte med detta är att möjliggöra för fler föreningar att vara en del av Frihamnsdagarna, att synas och driva frågor och krav, samt att skapa nya kontakter och nätverk, både med det offentliga och näringslivet, liksom andra föreningar. Vårt syfte är också att stärka nätverkande mellan våra medlemsorganisationer med förhoppningen om nya samarbeten och kunskapsutbyte.

Torsdagen den 29 augusti planeras för en Föreningsdag på scenen Kajskjul. Scenen har plats för cirka 300 åhörare. Under dagen kommer åtta olika programpunkter att ske och din förening kan planera och genomföra en av de! 

Varje scentid är 40 minuter och kan vara ett samtal, debatt, föreläsning eller liknande. Scenen är möblerad för stående paneldeltagare och det finns fem mikrofoner. De tider som finns kvar är kl. 13.00, 16.00 eller kl. 17.00.

Är du en idéburen organisation kan du köpa en scentid av Göteborgs Föreningscenter för 17000 kr (inkl moms).

Ni planerar och genomför scentiden helt själva, innehåll, marknadsföring osv. På plats finns tekniker och volontärer från Frihamnsdagarna som är behjälpliga. Vill ni ha stöd att bolla idéer, tips på personer att bjuda in osv, får ni gärna höra av er till Anna på GFC. Det gemensamma temat för årets Frihamnsdagar är Be the change. Något ni gärna får planera utifrån, men det är inget krav.

Runda-bord-samtal

Rundabordssamtal är en demokratisk samtalsform där alla får lika mycket talartid. Det ger goda möjligheter till fördjupning. Dessa samtal äger rum i tält utan publik. Ni bjuder själva in deltagare, väljer ämne och står för värdskapet. Vill din förening genomföra ett sådant? Hör av er till Anna så pratar vi vidare!

Vill ni möjliggöra för en mindre organisation att vara med?
Om ni är en större organisation med god ekonomi kan ni vara med och bidra till att en mindre kan delta genom att köpa en plats åt någon annan. Återkom så snart ni kan med vilken organisation ni vill köpa en scentid åt och varför, samt kontaktperson hos den organisation ni vill köpa en plats åt.

Frågor eller funderingar? Mejla eller ring verksamhetschef Anna anna@gfc.se , 073-849 90 96

Aktuellt

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29 augusti 2024?

  • Tre nya medlemmar i GFC – nu är vi 80!

  • Spridningskonferens projekt Seniorvän

  • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

  • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

  • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

  • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

  • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

  • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024