Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

Till er som är medlemmar i Göteborgs Föreningscenter: 
Göteborgs Föreningscenter har bildat ett partnerskap med Frihamnsdagarna och har genom detta fått ett förmånligt pris att erbjuda våra medlemsorganisationer för deltagande på Frihamnsdagarna. Mer om vad Frihamnsdagarna är kan ni läsa här.

Vårt syfte med detta är att möjliggöra för fler föreningar att vara en del av Frihamnsdagarna, att synas och driva frågor och krav, samt att skapa nya kontakter och nätverk, både med det offentliga och näringslivet, liksom andra föreningar. Vårt syfte är också att stärka nätverkande mellan våra medlemsorganisationer med förhoppningen om nya samarbeten och kunskapsutbyte.

Under Frihamnsdagarna kommer GFC ha två tält (á 9m2) under alla tre dagar och i dessa erbjuda utställarplats till våra medlemsorganisationer. Utöver detta planeras för en heldag, Föreningsdag, på scenen Teddy torsdagen den 29 augusti kl.10-18, med totalt 8 scentider á 40 min. En ny programpunkt varje hel timme. Om scenen: 8x6m tält med 3x2m scen. Utan streaming och möblerad för stående framförande. Plats för 40 åhörare.

Tiderna för utställartälten är: Torsdag den 29/8 kl 10-18, fredag 30/8 kl. 10-18 och lördag den 31/8 kl. 12-16.

Vårt medlemserbjudande – först till kvarn gäller. Återkom så snart ni kan för att boka.
Som medlem i Göteborgs Föreningscenter kan du köpa en scentid (40 minuter) inklusive plats i utställartältet under samtliga tre dagar för den totala kostanden om 15 000 kr. Ni planerar programpunkten på scenen helt själva. GFC står för bas-inredningen i tältet och det ni bidrar med är bemanning, material och kreativa idéer på hur vi lockar alla besökare till tältet. Tälten delas med cirka sju andra av GFC medlemmar vilket gör att det max går att vara två personer från varje organisation på plats samtidigt, är vår uppskattning.

Vad som krävs av er:

 • En från er organisation ska delta i planeringsgruppen som träffas på GFC (Mellangatan 1, nära Järntorget) en gång i månanden, se tider nedan. Där planerar vi det gemensamma utställartältet samt den gemensamma marknadsföringen och kommunikationen. Har ni inte möjlighet att vara med varje gång är det okej, men det är viktigt att ha med sig att vi planerar utställarplatsen tillsammans, och alla har ansvar att vara med och bidra.
 • Ni planerar och genomför scentiden helt själva, innehåll, marknadsföring osv. Så tänk på att detta kräver en betydande arbetsinsats för er. På plats finns tekniker och två volontärer från Frihamnsdagarna som är behjälpliga. Vill ni ha stöd att bolla idéer, tips på personer att bjuda in osv, hoppas jag kunna vara behjälplig under processens gång. Det gemensamma temat för årets Frihamnsdagar är Be the change. Något ni gärna får planera utifrån, men det är inget krav.

Mötestider för arbetsgruppen:
Onsdag 21 februari kl. 13-14.30
Onsdag 20 mars kl. 13-14.30
Onsdag 17 april kl. 13-14.40
Onsdag 15 maj kl. 13-14.30
Onsdag 12 juni kl. 13-14.30
Onsdag 14 augusti kl. 13-14.30

Vill ni möjliggöra för en mindre organisation att vara med?
Om ni är en större organisation med god ekonomi kan ni vara med och bidra till att en mindre kan delta genom att köpa en plats åt någon annan. Återkom så snart ni kan med vilken organisation ni vill köpa en scentid åt och varför, samt kontaktperson hos den organisation ni vill köpa en plats åt.

Frågor eller funderingar? Mejla eller ring verksamhetschef Anna anna@gfc.se , 073-849 90 96

Aktuellt

 • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29 augusti 2024?

 • Tre nya medlemmar i GFC – nu är vi 80!

 • Spridningskonferens projekt Seniorvän

 • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

 • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

 • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

 • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

 • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

 • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

 • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024