Passa på att hyra Mötesplatsen i sommar

Har ni sommarverksamhet 2024? Söker ni lokal?

Vår fina konferenslokal Mötesplatsen vid Järntorget har stängt för vanlig uthyrning under sommaren, så nu kan ni passa på att hyra den för en längre period.

Lokalerna kan hyras till en längre sommarkurs, utbildning eller annan föreningsverksamhet. För mer information hör av dig till Anna Lindeborg anna@gfc.se

Aktuellt

  • Spridningskonferens projekt Seniorvän

  • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

  • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

  • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

  • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

  • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

  • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024

  • Fyra nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Ny guide om förutsättningarna för ungas engagemang