Hej Anna Lindeborg – ny verksamhetschef på Göteborgs Föreningscenter

Vem är Anna Lindeborg?

Jag har varit engagerad i olika sociala frågor sedan tonåren, flyttade till Göteborg 2007 och varit aktiv i olika föreningar sedan dess. När jag inte jobbar eller är med på föreningsmöten går jag gärna på konsert, ut i skogen eller tar mig till havet. Semestrar gör jag i allt från storstäder med familj och vänner till ensam på vandringsleder i fjällen.

Var har du arbetat tidigare?

De senaste åren har jag varit utvecklingsledare i Göteborgs Stad med fokus på att driva och utveckla det trygghetsskapande arbete. Mitt fokusområde var Biskopsgården och att där bygga nätverk och samverkan mellan olika myndigheter, civilsamhället och invånarna. Innan dess jobbade jag i flera olika ideella organisationer, bland annat var jag med och initierade, byggde upp och drev den ideella organisationen Agenda: Jämlikhet som verkar för att göra det enklare för fler att engagera sig och organisera sig för jämlikhet.

Är det någon fråga du brinner extra för?

Att möjliggöra för fler att engagera sig och vara aktiva i föreningslivet utifrån sina förutsättningar är en fråga som jag brinner extra för. Det ska vara enkelt att vara med, trösklarna ska vara låga. Att vara delaktig i civilsamhället får så mycket positiva effekter på alla nivåer, från den individuella till den strukturella. Att hitta ett sammanhang att driva frågor och krav, samtidigt som man får en gemenskap med andra är något fler borde få uppleva.

Vad har du för vision för Göteborgs föreningscenter?

Min långsiktiga vision är att Göteborgs föreningscenter blir den självklara platsen och samverkansparten för majoriteten av föreningslivet i Göteborg. Att alla känner till mötesplatsen, att den finns till för föreningslivet och att fler tar chansen att delta på och själva ha verksamhet på platsen. Jag vill också gärna utveckla GFC till ett än mer självklart kompetenscenter att använda sig av och sprida all den kompetens, erfarenhet och historia som finns till fler.

Aktuellt

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29 augusti 2024?

  • Tre nya medlemmar i GFC – nu är vi 80!

  • Spridningskonferens projekt Seniorvän

  • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

  • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

  • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

  • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

  • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

  • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024