Ny tid och kallelse till Göteborgs Föreningscenters årsmöte

Ny tid för årsmöte är tisdagen den 23 maj klockan 18.00
Vi ses på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B
Vill ni lämna in en motion, bör den vara styrelsen tillhanda innan den 9 maj.
Den mejlas till: info@gfc.se eller till ordförande Pia Svanqvist: piasvanqvist@gmail.com
I samband med årsmötet bjuds en inspirerande gäst in – mer information kommer.
Vi bjuder på förtäring i samband med mötet.
Anmäl dig senast den 19 maj till anna@gfc.se
Varmt välkomna hälsar GFCs styrelse
Kontakt med valberedningen tas genom: bialjungholm@gmail.com

Aktuellt

  • Hej Anna Lindeborg – ny verksamhetschef på Göteborgs Föreningscenter

  • Ny tid och kallelse till Göteborgs Föreningscenters årsmöte

  • Postkodstiftelsen söker nya projektidéer!

  • Dags för årsmöte på GFC

  • Välkommen Anna!

  • Nya hyresgäster på Mellangatan