Ny tid och kallelse till Göteborgs Föreningscenters årsmöte

Ny tid för årsmöte är tisdagen den 23 maj klockan 18.00
Vi ses på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B
Vill ni lämna in en motion, bör den vara styrelsen tillhanda innan den 9 maj.
Den mejlas till: info@gfc.se eller till ordförande Pia Svanqvist: piasvanqvist@gmail.com
I samband med årsmötet bjuds en inspirerande gäst in – mer information kommer.
Vi bjuder på förtäring i samband med mötet.
Anmäl dig senast den 19 maj till anna@gfc.se
Varmt välkomna hälsar GFCs styrelse
Kontakt med valberedningen tas genom: bialjungholm@gmail.com

Aktuellt

  • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

  • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

  • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

  • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

  • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

  • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024

  • Fyra nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Ny guide om förutsättningarna för ungas engagemang

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?