Postkodstiftelsen söker nya projektidéer!

Tips om projektbidrag – Grannskapsinitiativet

Ni har väl inte missat detta projektbidrag som kan sökas året runt? Postkodstiftelsen efterfrågar fler ansökningar från lokala föreningar runtom i Göteborg.

Faktaruta Grannskapsinitiativet

 • Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
 • Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
 • Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.
 • Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.
 • Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.
 • Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, öppna idrottsaktiviteter, kultur och forum för samtal.
 • Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/

Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

Aktuellt

 • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29 augusti 2024?

 • Tre nya medlemmar i GFC – nu är vi 80!

 • Spridningskonferens projekt Seniorvän

 • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

 • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

 • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

 • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

 • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

 • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

 • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024