Dags för årsmöte på GFC

Kallelse till Göteborgs FöreningsCenters årsmöte den 24 april klockan 18.00
Vi ses på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B
Motion
Vill ni lämna in en motion, bör den vara styrelsen tillhanda innan den 14 april.
Den mejlas till: info@gfc.se eller till ordförande Pia Svanqvist: piasvanqvist@gmail.com
Anmäl dig senast den 20 april till agneta@gfc.se
Vi bjuder på förtäring i samband med mötet.
Varmt välkomna hälsar GFCs styrelse

Kallelse

Aktuellt

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29 augusti 2024?

  • Tre nya medlemmar i GFC – nu är vi 80!

  • Spridningskonferens projekt Seniorvän

  • Göteborgs Föreningscenter söker praktikanter inom kommunikation och marknadsföring

  • Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

  • Två nya medlemmar i GFC – välkomna!

  • Vill ni delta på Frihamnsdagarna 29-31 augusti 2024?

  • Civilsamhället möts: Inbjudan till samtal om brottsförebyggande arbete i civilsamhället

  • Inbjudan till workshop: Mellan drömmen och slitet

  • Följ oss live eller när du kan efteråt – Inspiration och kunskapsdag om äldre och hälsa 31 januari 2024