Föreningskunskap

Att bilda en förening är inte svårt. I Sverige är denna rättighet grundlagsskyddad genom att Regeringsformen slår fast att alla människor har rätt att fritt ansluta sig till och verka i föreningar. Detta brukar kallas för Föreningsrätten (Rf 2kap1§).

Det finns många olika typer av föreningar med olika former av verksamheter, såsom idrottsföreningar, kulturföreningar och intressepolitiska föreningar. Gemensamt för de flesta är att de en gång startat för att några personer har haft en idé om att skapa en sammanslutning kring ett gemensamt intresse.

På dessa sidor ska vi försöka besvara de vanligaste frågorna som man kan stöta på. Hittar ni inte svar på era frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Första mötet - Här kan ni bland annat läsa om vad som behövs för att starta en förening, se förslag på stadgar och hur föreningen blir en juridisk person.
 

Roller i en styrelse - Vad gör en ordförande, kassör eller sekreterare. Vem utser en valberedning?


Årsmöte - Såhär kallar man till ett årsmöte, se förslag på ett årsmötesprotokoll och dagordning.


Konstituerande möte - Hur väljer man firmatecknare och vilka ska vara suppleanter?


Styrelsemöte- Såhär kan ett styrelsemöte se ut. Förslag på protokoll. Att justera ett protokoll.


Medlemsmöte – Hur ofta ska vi ha medlemsmöte? Vad kan medlemsmötet handla om? Varför ska vi ha medlemsmöte?


Ordlista – Här kan du läsa om alla de olika begrepp och uttryck som dyker upp i styrelsearbetet.
 

Från idé till IOP- en bruksanvisning för dig som funderar på ett IOP


Länkar till intressanta och aktuella utredningar och publikationer:

Kärt barn har många namn- en beskrivning av det civila samhället och de olika begrepp som används.

Här har vi samlat lite exempel på olika protokoll och blanketter.

Vi har hämtat delar av vår information
från Foreningsinfo.se och Förening.se