Service

GFC erbjuder sina medlemmar:

En mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra föreningar

Stöd till den egna föreningens utveckling av verksamheten, stöd i ekonomifrågor, administration och styrelsearbete

Information och hjälp vid bidragsansökningar och var föreningen kan söka ekonomiskt stöd

Utbildningar och föreläsningar i egen regi och i samverkan med kommuner, universitet och högskolor

Nätverksträffar i olika konstellationer

En prisvärd föreningsförsäkring

Arrangemang på Internationella frivilligdagen 5/12

En möjlighet att göra och sända egna TV program på Öppna Kanalen

Här kan du hitta länkar till olika stödfunktioner
 
Social resursförvaltning Stöd till frivilligorganisationer

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

Lighthouse höstprogram!

 

12/11 Streetdance Fristående kurs

26/11 Streetdance Fristående kurs

3/12   Streetdance Fristående kurs

10/12 Streetdance Fristående kurs

17/12 Streetdance Fristående kurs

 

31/10 Pysselfika

Avslutade

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

Alla kurser är kostnadsfria

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: