gallery/projekt_1

Inom GFC ryms ett flertal olika projekt. Både pågående och avslutade. Här kan ni läsa mer om dem.

Lighthouse

Lighthouse är ett treårigt arvsfondsprojekt vars syfte är att erbjuda nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att mötas genom olika kulturaktiviteter. Med projektet vill vi medverka till ömsesidig integration och kunna erbjuda en plats där människor med liknande intressen kan träffas och berikas tillsammans genom konsten.
Vi använder oss av en mängd olika konstyttringar som alla är tillgängliga och igenkännbara aktiviteter för personer med olika bakgrund. Vi är lyhörda inför deltagarnas egna önskningar och försöker i den mån vi har möjlighet att tillmötesgå dessa.

På Lighthouse kan man få en paus från en ofta tuff vardag och en oviss framtid. Att få känna glädje, skratta och att lära sig fokusera på stunden hjälper både unga och vuxna att kämpa vidare.

Josefina Feurst, 29 år är kulturarbetare och koordinator för integrationsprojektet ”Lighthouse”. Här ger hon oss en inblick i vad projektet handlar om.

Hej Josefina, vad är Lighthouse för slags projekt?

-        Hej! Lighthouse är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Göteborgs FöreningsCenter. Vi anordnar kostnadsfria kulturaktiviteter för nyanlända, asylsökande och etablerade svenskar i alla åldrar! Vi har hittills testat allt ifrån dans, silversmide, körsång, svampplockning och keramik till att gå på konserter och spela gitarr tillsammans!

Vad är målet med Lighthouse?

-        Målet är att skapa en trygg och kreativ mötesplats i centrala Göteborg. Kärnan i projektet är våra skapande aktiviteter som sammanför personer med olika erfarenheter och kunskaper. Vi ser att integration underlättas av gemensamma intressen och kunskapsutbyten, inte minst i skapandet där vi lär och inspirerar varandra! Vår verksamhet ligger vid Järntorget och byggnaden rymmer flera häftiga kulturaktörer som vi samarbetar med!

Aktuella kurser och evenemang på Lighthouse. Se här

Lighthouse på Facebook.

 

Avslutade projekt:

Kunis- Kunskapsutveckling i samverkan

Det övergripande målet med projekt KUNIS har varit att skapa en bättre koppling mellan teori och samverkan i socionomutbildningen. Tillfällen har skapats genom möten mellan lärare, studenter och deltagare från olika organisationer att träffas på jämlika villkor och utifrån varandras olika kunskapsbaser föreslå insatser i lämpliga kurser inom socionomstudenternas grundutbildning. Genom dessa möten ville projektet öka organisationernas medverkan och delaktighet för att bättre förbereda blivande socionomer för deras kommande arbetsliv. För att skapa nätverk, påverka attityder och fördomar.

Ta del av Kunis slutrapport här.

Länkar till medlemsprojekt

Här kommer vi att fylla på med spännande projekt allt eftersom så kom gärna tillbaka.

 

Bilder från olika aktiviteter på Lighthouse

gallery/fotojet_lighthouse(2)

Projekt