Om GFC

Göteborgs FöreningsCenter (GFC)

Göteborgs FöreningsCenter bildades 1995 och är ett kompetens- och utvecklingscenter för organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Göteborgsregionen. GFC's huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete, att utveckla det frivilliga sociala arbetet och att informera om vad frivilligorganisationerna kan bidra med i vårt samhälle. GFC är en unik stödstruktur i Sverige, det finns inga andra liknande lokala eller regionala nätverk.

 

GFC har cirka 90 medlemsorganisationer, bland annat föreningar, frivilligcentraler, kyrkliga organisationer, självhjälpsgrupper och telefontjourer. Tillsammans arbetar föreningarna med att hjälpa barn, ungdomar, kvinnor, missbrukare, funktionsnedsatta, patienter och anhöriga. Bland medlemsorganisationerna finns det stora organisationer med hundratal anställda till små ideella föreningar utan anställda. GFC ägs av medlemsorganisationerna som med hjälp av en vald styrelse, styr verksamheten. GFC fokuserar främst på att stödja små och nybildade föreningar som har små resurser medan de större medlemsorganisationerna bidrar med sin kompetens och kunskap. GFC växer hela tiden och fler organisationer blir medlemmar. Under de senaste åren har antalet medlemmar fördubblats.

GFC's roll är att utveckla det frivilliga sociala arbetet genom:

Att anordna utbildningar och nätverksträffar för medlemsföreningarna och andra intresserade

 

Att stödja nya initiativ inom frivilligområdet. Med annonser och artiklar uppmärksammas människor på de behov som finns och om möjligheten att göra en meningsfull insats som frivillig

 

Att medverka i och anordna utbildningar tillsammans med övriga inom den sociala ekonomin, offentlig sektor samt universitet/högskolor

 

Att informera om frivilligt socialt arbete för att visa på de möjligheter och begränsningar som finns i frivilligarbetet. Påverka politiker och tjänstemän för att skapa bättre förutsättningar för föreningarna.

 

Att företräda föreningar i olika partnerskap, t.ex. Göteborgsregionens Sociala Ekonomi, Rådet för social ekonomi i Västra Götalandsregionen.

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här:

Projekt Lighthouse i full gång!

 

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

För att se aktuella kurser och workshops gå in på:

Lighthouse-GFC

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

Aktuellt