I Göteborg finns idag ett brett utbud av organisationer som på olika sätt arbetar för att skapa opinion, stöd, arbete, sysselsättning och gemenskap åt människor. Mötesplats Göteborg är ett gemensamt forum för att ta vara på kunskaper och erfarenheter från pågående och redan genomförda verksamheter och projekt.

Här finns vår konferenslokal som tar upp till 110 personer. Den kan enkelt möbleras om för att passa större eller minder sammankomster. Lokalen har god tillgänglighet och är utrustad med högtalaranläggning och hörslinga. Vill man ha catering till sitt evenemang beställs det enkelt från Café au Thé som ligger i angränsande lokaler. Det går också att få sitt evenemang inspelat, Öppna Kanalens inspelningsstudio ligger i direkt anslutning till lokalen.

På mötesplatsen kan ni även ta del av vårt kursutbud, föreningsinformation och ha egna utställningar eller bara hänga i vårt mysiga kafé.

 

På mötesplatsen kan du även hitta:

 • Got Uniteds kontor
   
 • Information om föreningar, projekt, utbildningar med mera
   
 • Information till social ekonomi, allmänheten, offentlig sektor och näringslivet
   
 • Förmedling av frivilliga till organisationer och föreningar
   
 • Hjälp att söka bidrag och finansiering till dina projekt
   
 • Ett projektgarage för kunskapsspridning dit man kan skicka sina projektrapporter med mera
   
 • Möjlighet till Arbetsträning

Länkar

 

Got united
 

Överenskommelsen
 

Öppna Kanalen
 

Café au Thé
 

Länstyrelsen fonder och stiftelser

 

Idéburna organisationer i Göteborg
Kontakta oss gärna med förslag på ändringar och uppdateringar.
 

Mötesplatsen

Hyra av Mötesplatsen kostar 2000/ heldag och 1000/ halvdag för föreningar. 
Kontakta Mötesplatsen Tel 0725 317001, Mail motesplatsen@gfc.se