Lighthouse

Göteborgs FöreningsCenter har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden till projekt Lighthouse

Nyanlända och asylsökande har stort behov av sammanhang, tillhörighet och kulturell aktivitet där de kan få en paus från en ofta tuff vardag och en oviss framtid. Att få känna glädje, skratta och att lära sig fokusera på stunden hjälper både unga och vuxna att kämpa vidare. Projektet bygger på metoder där inkludering, värme och vuxnas ansvarstagande står i centrum, vilket visat sig vara ett effektivt verktyg för att jobba med människor i riskzon för utanförskap, social isolering, fysisk och mental ohälsa.

Lighthouse

Josefina Feurst, 28 år är kulturarbetare och koordinator för integrationsprojektet ”Lighthouse”. Här ger hon oss en inblick i vad projektet handlar om.

Hej Josefina, vad är Lighthouse för slags projekt?

-        Hej! Lighthouse är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Göteborgs FöreningsCenter. Vi erbjuder gratis kulturaktiviteter för nyanlända, asylsökande och etablerade svenskar i alla åldrar!

Vad är målet med Lighthouse?

-        Vi arbetar för att skapa en trygg och kreativ mötesplats i centrala Göteborg, hit ska alla känna sig välkomna! Kärnan i projektet är våra gratisaktiviteter som sammanför personer med olika erfarenheter och kunskaper. Vi tror att integration underlättas av gemensamma intressen och kunskapsutbyten, inte minst i skapandet där vi lär och inspirerar varandra! Vår verksamhet ligger vid Järntorget och byggnaden rymmer flera häftiga kulturaktörer och café som vi samarbetar med. Ett annat mål är såklart att projektet ska kunna leva vidare även efter det att projekttiden löpt ut.

Hur ser en vanlig dag på Lighthouse ut för dig?

-        Jag tycker själv att jag har ett väldigt roligt jobb! Inte minst på grund av alla varierande arbetsuppgifter. Under en dag kan jag sitta med alltifrån marknadsföring, dokumentation och planering till genomförande av aktiviteter. Det blir också en hel del möten med spännande människor och verksamheter, ingen dag är den andra lik!

Kan du berätta om någon aktivitet som Lighthouse anordnat?

-        Absolut! En aktivitet som ligger nära i minnet är Prova på-dagen som vi genomförde under årets sportlovsvecka, då hela 70 deltagare kom och dansade, målade, rappade och vek origami tillsammans. Det blev en fartfylld dag och särskilt minnesrik för mig som på nära håll fick uppleva glädjen och skratten. Det var fint!

Aktuellt

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här:

gallery/josefina till hemsida

 

 

Är du nyfiken på vad som händer på Lighthouse eller delta i någon av kurserna?

 

Gå in på Lighthouse- GFC

så får du aktuell information och uppdateringar.

 

Anmäl ditt intresse via mail:

lighthouse@gfc.se

eller sms: 0706 070266

eller Facebook: https://www.facebook.com

/lighthouse

 

Alla aktiviter är på

Södra Allégatan 1B (Ta spårvagnen till Järntorget, ingång vid Café Repris)

Svårt att hitta? Ring: 070-6070266
 

 

 

Projekt Lighthouse i full gång!

 

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

För att se aktuella kurser och workshops gå in på:

Lighthouse-GFC

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se