Kontaktpersonsverksamhet

Kontaktpersonverksamhetens uppdrag på GFC är att rekrytera kontaktpersoner till människor med psykiska funktionsnedsättningar.

 

Syftet med en kontaktperson är främst att denne skall vara en medmänniska som kan stödja en person med psykisk ohälsa, att bryta sin isolering, vara en vän/kompis, umgås på fritiden, dela gemensamma intressen.

 

GFC:s kontaktpersonverksamhet får sina uppdrag från socialtjänsten. "Kontaktperson" är ett bistånd enligt socialtjänstlagen eller en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Vi är två personer på GFC som arbetar med att rekrytera, utbilda, handleda och matcha kontaktpersoner med de som beviljats kontaktperson av socialtjänsten. Kontaktpersonerna får arvode och omkostnadsersättning från socialtjänsten, och vi följer sveriges kommuner och landstings riktlinjer angående ersättningsnivåerna.

GFC erbjuder kontaktpersonerna kurser, seminarium och erfarenhetsträffar. Verksamheten är ett samarbete med stadsdelar i Göteborgs Stad.

 

Vill du bli kontaktperson eller bara veta lite mer?

 

Kontakta

Linda Ohlsson

Tel 0722 055200

linda@gfc.se

 

eller

Suzanne Selin

0705 889096

suzanne@gfc.se

 

 

 

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

 

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

För att se aktuella kurser och workshops gå in på:

Lighthouse-GFC

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: