Kontakt

Göteborgs FöreningsCenter           Mötesplats Göteborg
Mellangatan 1                                    Södra Allégatan 1B
413 01 Göteborg                                413 01 Göteborg
Tel: 031-13 13 96                              Tel: 031-13 00 33
E-post: info@gfc.se                            E-post: motesplatsen@gfc.s

Göteborgs föreningscenter

Agneta Rapp

Verksamhetschef

E-post: agneta@gfc.se

Tel: 031-13 13 96 - 0733-25 90 96

Gunnel Andersson

Ekonomiadministration

E-post: gunnel@gfc.se

Tel:

Josefina Feurst

Projektkoordinator Lighthouse

Tel: 0706-070266

Kontaktpersonsverksamheten

Linda Ohlsson

Utvecklingsledare

E-post: linda@gfc.se

Tel: 0722-05 52 00

Suzanne Selin

Kontaktpersonsverksamhet

E-post: suzanne@gfc.se

Tel: 0705-889096

Styrelse

Dario Espiga

Ordförande

Tel: 0730-05 41 13

Erling Zetterman

Kassör

Tel:

Pia Svanqvist

Ledamot

Tel: 0768-081396

Anne Marie Blom

Ledamot

Tel:

Ewy Stenström

Ledamot

E-post:

Tel: 0707-87 36 25

Göran Bengtsson

Ledamot

Tel: 031-51 46 55 0737-35 51 54

Helena Johansson

Ledamot

Tel:

Lars Rönnmark

Ledamot

Tel: 031-48 9995 0707 26 67 76

Gunnar Bärnarp

Ledamot

Tel:

Sammankallande i valberedningen - Michelle Appelgate Andréasson

Valberedning

Tel: 0707-27 86 19

Mena Elfarouqi

Valberedning

E-post:

Tel:

Madeleine Almeida

Valberedning

E-post:

Tel:

Aktuellt

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här:

Projekt Lighthouse i full gång!

 

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

För att se aktuella kurser och workshops gå in på:

Lighthouse-GFC

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se