Kontakt

Göteborgs FöreningsCenter            Mötesplats Göteborg
Mellangatan 1                                    Södra Allégatan 1B
413 01 Göteborg                                413 01 Göteborg
Tel: 031-13 13 96                              Tel: 031-13 00 33
E-post: info@gfc.se                            E-post: motesplatsen@gfc.s

Göteborgs föreningscenter

Agneta Rapp

Verksamhetschef

E-post: agneta@gfc.se

Gunnel

Ekonomiadministration

E-post: gunnel@gfc.se

Tel: 031-13 13 96 - 0733-25 90 96

Tel:

Josefina Feurst

Tel: 0706-070266

Projektkoordinator Lighthouse

Kontaktpersonsverksamheten

Linda Ohlsson

Utvecklingsledare

E-post: linda@gfc.se

Tel: 0722-05 52 00

Suzanne Selin

Kontaktpersonsverksamhet

E-post: suzanne@gfc.se

Tel: 0705-889096

Styrelse

Dario Espiga

Ordförande

Tel: 0730-05 41 13

Pia Svanqvist

Ledamot

Tel: 0768-081396

Ewy Stenström

Ledamot

E-post:

Tel: 0707-87 36 25

Helena Johansson

Ledamot

Tel:

Gunnar Bärnarp

Ledamot

Tel:

Mena Elfarouqi

E-post:

Valberedning

Tel:

Erling Zetterman

Kassör

Tel:

Anne Marie Blom

Ledamot

Tel:

Göran Bengtsson

Ledamot

Tel: 031-51 46 55 0737-35 51 54

Lars Rönnmark

Ledamot

Tel: 031-48 9995 0707 26 67 76

Sammankallande i valberedningen - Michelle Appelgate Andréasson

Valberedning

Tel: 0707-27 86 19

Madeleine Almeida

E-post:

Valberedning

Tel:

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

Håll ett öga efter våra spännade kurser och föreläsningar.
Vi lägger löpande upp information om nya arrangemang.

Pågående
Jamaicansk dancehall
Öppna dansklasser

Måndagar 17.00- 18.00
Södra Allégatan 1b

Avslutade

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

Alla kurser är kostnadsfria

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: