GSE

Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att stärka den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. Därvid skall föreningen:

utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom den sociala ekonomin

utgöra beredningsorgan eller mellanhandsorganisation för samhälleligt stöd till den sociala ekonomin

uppvakta politiker och andra beslutsfattare för att stärka och synliggöra social ekonomis roll i samhällsutvecklingen

söka medel och för medlemmarnas räkning driva informations- och utvecklingsprojekt

samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningen har idag 10 medlemmar

HSO Västra Götaland
Funktionsrätt Göteborg
Regional SIOS
Länsbygderådet i Göteborgsregionen
SKOOPI - Götaavdelningen
Coompanion Göteborgsregionen
Hela Människan i Västra Götaland
Hushållningssällskapet
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Göteborgs FöreningsCenter

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

Håll ett öga efter våra spännade kurser och föreläsningar.
Vi lägger löpande upp information om nya arrangemang.

Pågående
Jamaicansk dancehall
Öppna dansklasser

Måndagar 17.00- 18.00
Södra Allégatan 1b

Avslutade

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

Alla kurser är kostnadsfria

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: