Överenskommelsen

Samverkansrådet har inlett ett arbete för att ta fram ett måldokument som kan bli en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomin.

Överenskommelsens vision för Göteborg är en stad där medborgarnas engagemang tas tillvara.

Den lokala överenskommelsens viljeyttring bygger på vissa grundläggande gemensamma prinsiper för vårt ömsesidiga förhållningssätt och leder till åtaganden. De åtaganden som görs av staden och/eller den sociala ekonomin ska utvärderas.

Gemensamma principer

1. Integritet och oberoende

2. Dialog

3. Kvalitét

4. Långsiktighet och hållbarhet

5. Öppenhet och insyn

6. Mångfald

Innehåll i måldokument:

Innebörd och syfte

Vision för Göteborg

Gemensamma principer

Gemensamma övergripande mål

Åtagande och åtgärder för respektive part

Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

Håll ett öga efter våra spännade kurser och föreläsningar.
Vi lägger löpande upp information om nya arrangemang.

Pågående
Jamaicansk dancehall
Öppna dansklasser

Måndagar 17.00- 18.00
Södra Allégatan 1b

Avslutade

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

Alla kurser är kostnadsfria

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: