Göteborgs FöreningsCenter- en mötesplats för Social Ekonomi

Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlemsorganisationerna och enskilda personer som vill engagera sig. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Projekt Lighthouse

Lighthouse är ett treårigt arvsfondsprojekt vars syfte är att erbjuda nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att mötas genom olika kulturaktiviteter. Med projektet vill vi medverka till  ömsesidig integration och att erbjuda en plats där människor med liknande intressen kan träffas och berikas tillsammans genom konsten.

Lighthouse

Josefina Feurst, 28 år är kulturarbetare och koordinator för integrationsprojektet ”Lighthouse”. Här ger hon oss en inblick i vad projektet handlar om.

Hej Josefina, vad är Lighthouse för slags projekt?

-        Hej! Lighthouse är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Göteborgs FöreningsCenter. Vi erbjuder gratis kulturaktiviteter för nyanlända, asylsökande och etablerade svenskar i alla åldrar!

Läs mer här Projekt Lighthouse

gallery/sites-gfc-files-images-bild1.2
gallery/sites-gfc.se-themes-gfc-css-img-volon

VOLONTÄRBYRÅN
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Som förening kan du annonsera efter fler frivilliga till din förening samt hitta kunskap och användbara verktyg på www.volontarbyran.org

Vill du veta mer: https://www.techsoup.se

https://www.techsoup.se/sites/default/files/images/box

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

För att se aktuella kurser och workshops gå in på 

Lighthouse- GFC

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här:

Forum för samverkan

Kontaktpersonsverksamheten

Kontaktpersonverksamhetens uppdrag på GFC är att rekrytera kontaktpersoner till människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Syftet med en kontaktperson är främst att denne skall vara en medmänniska som kan stödja en person med psykisk ohälsa att bryta sin isolering, vara en vän/kompis, umgås på fritiden och dela gemensamma intressen.

Läs mer här.

Mötesplatsen

Skall er förening ha ett större evenemang? Vill ni ha hjälp att planera och söka finansiering till ett projekt, eller kanske tips på bra lokaler för er förening?

Läs mer här 

Aktuellt